DELA

Finansministern om LFA: Borde ha utretts

– Det finns en risk att vi på det här sättet har påtagit oss kostnader som vi inte borde ha haft.
Det säger finansminister Mats Perämaa (Lib) om att den åländska LFA-behörigheten blev dyr för Åland.
Han var inte aktiv landskapspolitiker på den tiden när behörigheten övertogs och kan därför inte tillräckligt mycket om bakgrunden, påpekar han.
– Det kanske finns fördelar som jag inte känner till. Men när man övertog behörighet som handlar om så här pass stora pengar så borde man vara noga med att också reda ut vilka de ekonomiska konsekvenserna blir.

Ska skriva brev
Landskapsregeringen ska inom kort skriva brev till finansministeriet med önskemålet att klumpsummeprocenten – 0,45 procent av statens inkomster – ska ändras, bland annat med tanke på landskapsrevisorernas påpekande om de cirka 100 miljoner euro som Åland förlorat sedan 1993 på att staten ändrat sina budgeteringsprinciper.
– Det skulle inte förvåna mig om också LFA-stödsutgiften finns med i dokumentet.

Lagtingsdebatt
Det har ju varit känt i tio år att LFA-stödet inte har kompenserats via klumpsumman? Varför har man inte tagit itu med saken tidigare?
– Det var det här jag hade en replikväxling med Anders Eriksson om i lagtinget i onsdags. Han satt med i den dåvarande landskapsregeringen och jag tyckte att han kanske borde ha fört diskussionen om klumpsumman samtidigt som behörigheten övertogs. Sådana här saker tenderar att bli gamla ganska snabbt. Det här var en så stor sak att man borde ha reagerat och fört diskussioner med riket.
Finansministern är säker på att det i vilket fall som helst inte går att få tillbaka pengar retroaktivt.
Kan man säga i fråga om LFA-behörigheten att självstyrelseviljan har fått kosta 26 miljoner euro fram till 2013?
– Du kan säkert säga det. Jag säger att det finns en risk att vi påtagit oss kostnader som vi inte borde ha haft.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax