DELA

Finansministern firade aktiespararna

Ålands aktiesparare har stor betydelse för kapitalbildning, skattekraft, välfärd och arbetsmöjligheter.
Det slog finansminister Roger Nordlund (C) fast vid Ålands aktiesparares tjugoårsjubileum i Alandica på fredagen.
Föreningen Ålands aktiesparare bildades för tjugo år sedan.
– Vi grundades för att vi ville främja de små aktiespararnas intressen. Om vi samlar våra krafter kan vi få vår röst hörd på stämmor, säger ordförande Folke Sjölund.
I dag har föreningen ungefär 550 medlemmar och är en de största på Åland.
– Vi utgör en betydande opinion då vi säger något och folk brukar lyssna, säger Folke Sjölund.


Förtroende
I sitttal lyfte Roger Nordlund fram det förtroende som krävs av de åländska bolagen för att aktiesparare ska våga investera.
– Förtroendet bygger på en lång tradition av företagaranda och vilja att satsa. Orsaken till att man vågade satsa var att investerarna hade förtroende för företagarna. Man kände dem, det var bra folk. Den stora utmaningen för företagen med många nya personer är att få samma förtroende.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson