DELA

Fem tjänster bort vid Mathis

Tre chefspositioner och två administratörer drabbas av samarbetsförhandlingarna vid Mathias Eriksson ab.
Men i nuläget är det endast en person som sägs upp.
I början av oktober kallades en grupp på 15 personer till samarbetsförhandlingar på Mathias Eriksson. Som Nyan rapporterat tidigare var hälften placerade på kontoret och hälften ute i butikerna som administratörer eller chefspositioner.
Den 20 oktober avslutades förhandlingarna och nu står det klart att fem personer har drabbats i slutändan.
– Det är tre chefstjänster och två adminitrationstjänster som försvinner, men vi tillsätter en ny handels- och butikschef som arbetar med alla våra butiker. Hen är samtidigt för Kantarellen, säger vd Dan-Johan Dahlblom.
Mathias Eriksson har fyra matbutiker på Åland – Mathishallen, Kantarellen och Mathispunkten i Mariehamn samt Mattssons i Godby.
Vilka av era butiker har drabbats?
– Förändringen berör alla butiker. Eftersom vi minskar på antalet chefsfunktioner får alla ledande poster mer ansvar och fler arbetsuppgifter. Det berör också mig.
Efter samarbetsförhandlingarna har Dahlblom träffat de drabbade för att diskutera utfallet av förhandlingarna.
– Det är alltid jobbigt, men eftersom vi har kunnat erbjuda omplaceringar till de flesta har det gått bra. I nuläget ser det ut som om endast en tjänst sägs upp, säger Dahlblom.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist