DELA

Fastighetsmäklare besvarar kritik

Om fast egendom är satt under skingringsförbud när det lämnas in till försäljning så upptäcks det omgående.
Det säger Markus Fellman, vd på Fastighetskonsult som fick mäklaruppdraget att sälja det hus som tillhör den misstänkta juveltjuven.
Nya Åland har i två artiklar berättat om juvelstölderna förra våren som en man misstänks ha begått. I höstas upptäckte en privatperson att mannen har sitt hus till salu och försökte på många sätt få olika myndigheter att agera för att försäkra sig om att de bestulna kan få tillbaka värdet på den stulna egendomen ifall mannen döms för stölderna.
Brottsoffret vände sig också till Fastighetskonsult för att uppmärksamgöra fastighetsförmedlingen på att säljaren misstänks för stölderna.

”Fick information”
Markus Fellman berättar att brottsoffret frågade Fastighetskonsult vad som kunde göras och fick då information om att fastighetsförmedlingen inte kan agera på basis av brottsoffrets information utan upplyste honom om möjligheten att säkerställa en fordran via myndigheterna via ett skingringsförbud.
– Tack vare denna information kunde brottsoffret sedermera via myndigheterna säkerställa en eventuell fordran via dom, berättar han.
Markus Fellman förklarar vad man som fastighetsmäklare i allmänhet gör när man får ett säljuppdrag:
– Vi tar ut gravationsbevis på varje försäljningsobjekt som kommer in. Om beslut om skingringsförbud sker under försäljningsprocessen och ingen meddelar oss om att den egendom som vi har till salu ligger under skingringsförbud så upptäcks detta först i samband med köpslut eller inför undertecknandet av köpebrevet eftersom vi tar ut ett nytt gravationsbevis då.
Då kommer det fram om det kommit beslut om skingringsförbud, utmätningar, pantbrev med mera under försäljningstiden.

Ingen myndighet
Han tillbakavisar kritiken i Nya Åland från brottsoffret som menade att fastighetsmäklaren kunde ha agerat i ett tidigare skede.
– Det är omöjligt och olagligt för oss att vidta åtgärder för att någon är misstänkt för ett brott. Att försäljningsobjektet marknadsfördes från onsdag eftermiddag då domstolen fastställde skingringsförbudet, till fredag förmiddag beror helt och hållet på att vi inte erhållit information om beslutet förrän det skrevs om det i fredagens Nya Åland.
Det finns, säger han, varken möjlighet eller krav på att fastighetsförmedlingar dagligen ska kontrollera gravationsbeviset på samtliga fastigheter som man har till salu för att veta om något dylikt inträffat.
Han påpekar att så fort fastighetsförmedlingen fick kännedom om – och efter att man själv hade kontrollerat att egendomen var satt under skingringsförbud – togs fastigheten bort från listan över försäljningsobjekt.

Olika roller
Han är också starkt kritisk till att privatpersoner och journalister – alltså Nya Ålands reporter – enligt honom inte känner till skillnaden mellan fastighetsmäklarnas och myndigheternas roll.
– Det är inte vi som kan begränsa eller hindra en försäljning och innehålla pengar på grund av någon enskilds beskyllningar eller tyckande, utan det hör till myndigheternas uppgift att utreda brott och säkerställa eventuella fordringar. Vi har varken rättigheter eller skyldigheter att som fastighetsmäklare utföra myndigheternas uppgifter.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax