DELA

Färre deltar i fästingprojekt

För tredje året i rad genomförs en undersökning av borreliagruppen på Åland angående fästingars spridning av olika sjukdomar.
Projektet bygger på att folk lämnar in sina fastsittande fästingar. I år har dock deltagarantalet mer än halverats.
Borreliagruppen på Åland är i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping ansvarig för undersökningen.
Syftet med undersökningen är att få reda på hur många fästingar som bär på någon sjukdomsalstrande mikrob, speciellt borreliabakterier och TBE-virus. Hur virusen sprids till människor är också en intressant del av undersökningen.
– Vi vill få reda på ifall man alltid får symptom av sticket från en infekterad fästing, säger laboratorieskötare Eva Scott.
För att få hjälp att svara på dessa frågor vill de att alla, som är över 18 år, kommer in med fästingar som suttit fast på kroppen. Fästingen ska läggas i en liten burk eller annan tättslutande behållare. Det går även att få hjälp att ta bort fästingen om så önskas. Fästingarna måste lämnas in inom 3-4 dagar efter att de tagits bort. Personen som haft fästingen lämnar också ett blodprov till undersökningen.
Deltagarna kallas sedan efter tre månader till en ny kontroll där ännu ett blodprov tas. Resultatet av de två blodproven jämförs för att se om någon förändring inträffat. Under de tre månaderna ska deltagarna också samla alla fästingar som de haft på kroppen. Fästingarna läggs i ett rör som man får vid det första besöket.
Hittills har projektets deltagarantalet minskat. På Åland brukar drygt 300 personer delta i undersökningen varje år.
Läs mer i papperstidningen!

Joakim Pettersson