DELA

Färdtjänst föreslås knytas till inkomst

Färdtjänsten i Mariehamn spräcker budgeten och socialsektorn vill därför införa en inkomstgräns.
Dessutom vill man bli av med förvaltningen av Edlagården.
Färdtjänst bara till de personer som tjänar maximalt 1 200 euro i månaden och till de par som tillsammans tjänar maximalt 2 070. Det föreslår både stadens äldreomsorgschef Bitti Vik och socialdirektör Susanne Lehtinen inför socialnämndens möte i dag.
Vik konstaterar i sin beredning av ärendet att dagens kriterier är vaga och att de flesta som ansöker om färdtjänst beviljas.
– I år finns 17 500 euro budgeterat för färdtjänsten och per den 17.9.2014 har 24 834,43 euro använts. Summan kommer troligen att bli cirka 37 000 euro vid årets slut om färdtjänstens nyttjas i motsvarande grad året ut. Ett faktum är dock att beviljade resor i dagsläget uppgår till en summa av 114 320 euro. Vilket, i teorin, kan bli den summa som färdtjänsten hamnar på vid årets slut. Osäkerheten hos tjänstemännen som beviljar färdtjänsten är huruvida vi ska bevilja utgående från budgeterade medel, eller hoppas på att alla som är beviljade färdtjänst inte utnyttjar den och därmed bevilja åt de flesta, skriver Vik.
Inkomstgränserna skall enligt förslaget börja gälla från årsskiftet. Exakt hur många som skulle förlora rätten till färdtjänst framgår inte av beredningen. I dag har 122 personer i Mariehamn beviljats färdtjänst.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen