DELA

Fängelse för narkotikabrott

Heroin är olagligt också då det handlar om en pytteliten smula.
Det konstaterar Ålands tingsrätt.
En 35 årig man har dömts till 60 dagars villkorligt fängelse för narkotikabrott och straffbart bruk av narkotika.
Narkotikabrottet handlar till sin helhet om Subutex. Mannen har dels vid fem olika tillfällen år 2010 tagit in sammanlagt 10 Subutextabletter från Sverige till Åland och dels både lånat och överlåtit tabletter på Åland.
Mannen har erkänt. Han hade köpt sammanlagt 15 tabletter i Sverige för 50 kronor styck men använt fem där.
Brottsrubriceringen straffbart bruk av narkotika består av olika delar. Mannen har bland annat vid ett par tillfällen rökt och tagit emot både cannabis och ecstasytabletter vilket han också medgav i rätten.
35-åringen protesterade däremot mot den del av åtalet som handlar om beslag som gjordes hemma hos honom för cirka ett år sedan. Då fann polisen bland annat blad av hampa, fem kapslar dextropropoxifen och 0,03 gram heroin.

Laglig industrihampa
Dextropropoxifenkapslarna var, enligt mannen, receptbelagda och tillhörde hans sambo, hampan var laglig industrihampa och mängden heroin var så liten att det bara handlade om en smula. Dessutom hävdade han att preparaten funnits kvar i bostaden sedan han slutade missbruka år 2004.
Åtalet förkastades till den del som handlade om kapslarna men inte det andra.
Centralkriminalpolisens analys av hampabladet visade att det innehöll det ämne i cannabis, tetrahydrokannabinol, som klassas som narkotika och då spelar det absolut ingen roll om bladet ursprungligen skulle härstamma från en helt laglig odling eller inte. Och vad heroinsmulan beträffar konstaterar rätten att att också en väldigt liten mängd är olaglig.
Att preparaten legat kvarglömda i bostaden i flera år duger inte heller som en ursäkt inför tingsrätten.

Titte Törnroth-Sarkkinen