DELA

Fällor för vildsvin förslås

Utplacering av fällor kan vara lösningen på problematiken med vildsvinen på Åland.
Detta diskuterades vid ett möte nyligen.
– Alla på mötet var överens om att vi inte ska ha några vildsvin på Åland, säger Ålands producentförbunds vikarierande vd Henry Lindström.
Hur många vildsvin som för närvarande finns på Åland råder det bara spekulationer om. Vad som däremot är säkert är att de ställer till med skador i såväl friluftsliv och jordbruk som i trafiken.
– Det är ingen lätt uppgift att komma till rätta med problematiken, säger Henry Lindström.
Här var en av deltagarna vid mötet den 17 december, som ordnades av landskapets jaktförvaltare Robin Juslin och näringsminister Fredrik Karlström på initiativ av ÅPF. Jaktvårdsföreningarnas ordföranden, ÅPF:s styrelse samt representanter för livsmedelsföretag på Åland deltog också.
Efter diskussion med gemensamma kunskaper och erfarenheter som utgångsläge kom man fram till att vildsvinsfällor kan vara en metod för att få bukt med problemet. Med hjälp av viltkameror som finns utplacerade på olika ställen på Åland har man observerat platser där vildsvin gör återkommande besök. Det är dessa platser som är särskilt passande för vildsvinsfällor.
Nu krävs bara landskapsregeringens godkännande.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman