DELA

EU-pengar söks för integration

Snart skall landskapet förverkliga sin handlingsplan för integration av inflyttade till Åland.
Men det förutsätter att man får EU-bidrag.
Landskapsregeringen ansöker om 666.316 euro från EUs socialfond för det treåriga integrationsprojektet som kan inledas i höst. Planen togs fram i fjol men lades tillfälligt på is när lågkonjunkturen kom.
Att höja den allmänna beredskapen för integration är det övergripande syftet.
Åtgärderna riktas mot både inflyttare och ålänningar. Positiva attityder till mångkulturalism skall främjas.
Myndigheter och serviceproducenter skall bli bättre på att förstå invandrarperspektivet. Personalgrupper som i sitt arbete möter invandrare skall utbildas i mångkulturell kunskap.
Allmänheten skall också erbjudas kurser i mångkulturell kunskap, till exempel vid Medis eller Ålands högskola.
Och det behövs nya mötesplatser för ålänningar och inflyttade. Ett förslag är att kulturevenemang i Alandica simultantolkas till flera språk.
Inom grundskolan och barnomsorgen vill landskapet öka stödundervisningen i svenska, och ge utrymme för undervisning om den egna kulturen och det egna språket.
Landskapets integrationskommitté, som tagit fram planen, gillar tanken på ”en lucka”, att all information som har med inflyttning att göra samlas på ett ställe.
Rollfördelningen mellan myndigheter i integrationsarbetet skall klargöras för att undvika överlappningar och vidta åtgärder snabbare.

Gäller alla
Integrationsåtgärderna skall rikta sig mot alla inflyttade, oberoende av varför de flyttat hit.
Behovet av ny arbetskraft kommer troligen att öka i framtiden och därför är inflyttning bra för Åland. De inflyttade skall den service de behöver så att de kan komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax