DELA

Enklingebolag fick akut hjälp

Fastighetsbolaget Tallängen på Enklinge har allvarliga ekonomiska problem.
Landskapsregeringen har rett upp den akuta situationen. Nu planeras sammanslagningar, berättar styrelseordföranden Ingrid Nygård.
Läget för Tallängen är kritiskt. Därför har landskapsregeringen beslutat att befria fastighetsbolaget från obetalade låneräntor samt från kommande betalningar de närmsta månaderna. Landskapsregeringen har också, genom kansliministern Britt Lundberg (c), beslutat att ge uppskov för amorteringar samt ge bolaget ett bidrag på 10.000 euro.
– Det här är jätteviktigt och helt avgörande för bolaget, säger styrelseordföranden Ingrid Nygård.
Anledningen till den ekonomiska krisen är att tre av de fyra lägenheterna i radhuset står outhyrda.
– Vi fick vattenskador 2001 och de tog lång tid att åtgärda. Det var ett stort avbräck. Sedan dess har det inte gått bra för bolaget.
Tallängen har de senaste åren inte lyckats locka till sig hyresgäster, inte heller Neurocitys etablering gav hyresgäster.
– Vi har gjort små driver, också i fasta Finland, men det har inte lossnat, säger Ingrid Nygård.
Vilken är målgruppen?
– Bostäderna är lämpliga för förtidspensionärer och pigga pensionärer som kan tänka sig att bo i skärgården halva året och i stan halva året. Det borde även vara intressant för kulturarbetare som inte är beroende av det geografiska läget.

”Något måste ske”
Landskapsregeringen anser att det fortsatta ansvaret för täckandet av Tallängens driftskostnader är ägarnas. Kumlinge kommun äger 75 procent av aktierna och Lappobanken 25 procent.
Kommunen har inlett diskussioner kring att slå samman Tallängen med övriga fastighetsbolag som kommunen är delägare i, exempelvis bolaget Småtalls. Ingrid Nygård, som även sitter i Kumlinge kommunstyrelse, anser att ett sådant separat bolag borde bildas.
– Om volymen blir större så blir det lättare att höja kvaliteten på boendet. Vi skulle till exempel kunna hyra in fastighetsskötartjänster. I dag sköts det arbetet på Tallängen av ideella krafter och det är ohållbart i längden.
Ingrid Nygård har dock förstått att processen inte blir helt lätt eftersom många delägare är inblandade. För Tallängen blir den närmsta tiden avgörande.
– Huset är i jättebra skick, men bolaget måste stabiliseras. Något måste ske.
Kommunstyrelsen diskuterar en eventuell omstrukturering vid sitt nästa sammanträde den 26 juni.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax