DELA

Enklare att donera organ

Framöver skall organ från en avliden kunna användas för transplantation om personen ifråga inte har motsatt sig detta i livstiden.
I dag krävs medgivande för att organ skall kunna användas efter att någon har dött.
Ett lagförslag om det här väntas till riksdagen. Avsikten är att öka antalet transplantationer genom att göra systemet enklare. I hela landet utförs i dag knappt 400 transplantationer per år. Av dem är färre än 300 transplantationer av fasta organ och omkring 100 transplantation av benmärg.
I lagen skrivs också in att en levande person, som donerar organ eller vävnad, skall få undersökningarna och vården gratis. En donation skall inte stoppas av att den kostar för mycket för donatorn.
Lagändringen är tänkt att träda i kraft i augusti.

redaktion@nyan.ax