DELA

En tur på Föglölinjen kan försvinna

Inga större justeringar men en kvällstur mellan Svinö och Föglö kan få stryka på foten.
I dag och på fredag möts företrädare för landskapet och skärgårdskommunerna för att diskutera nästa års turlistor.
I dag är det trafikgrupper från kommunerna längs den norra linjen – Vårdö, Kumlinge och Brändö – som möter företrädare för landskapsregeringen. På fredag är det den södra linjens – Föglö, Sottunga och Kökars – tur.
För tre veckor sedan skickades ett förslag på turlista ut till de sex kommunerna. Nu har svaren börjat droppa in.
– Det är stora variationer på önskemålen, men man vill ha någon tur till på varje linje och mindre justeringar av tider. Vi kan inte tillgodose alla önskemål men vi gör så gott vi kan, säger Ian Bergström, biträdande avdelningschef vid trafikavdelningen.


En tur stryks
Enligt Bergström föreslås i princip en ettårig förlängning av årets turlistor. Till de större förändringarna hör dock att en daglig kvällstur mellan Lumparland Svinö och Föglö Degerby stryks under november-april, något som väckt motstånd på Föglö.
Istället för att som nu ha en avgång klockan 20.15 och en 21.30 skulle färjan, enligt förslaget, avgå en gång mellan de två klockslagen.
– Vi har sett att det är låg beläggning, ibland är det nästan tomt, säger Ian Bergström.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman