DELA

Emmaus-nytta för 200.000

Emmaus på Åland gör samhällsnytta för 200.000 euro varje år.
Bland annat uppskattas Emmaus miljöverksamhet ge en nytta på 60.000 euro för återanvändningen av begagnade kläder.
Nationalekonomen Mats Ekman har gjort rapporten på uppdrag av Emmaus och har i sina slutsatser kommit fram till att Emmaus generarar samhällsnytta värt 200.000 euro. I beräkningen finns bland annat biståndstransporter, miljöverksamhet, socialt arbete och frivilligarbete inräknat.
– Det här visar på att Emmaus har stor betydelse för samhället, säger verksamhetsledare Robert Jansson.
Det är svårt att sätta en korrekt prislapp på det arbete som utförs av Emmaus och andra organisationer i den så kallade tredje sektorn eftersom till exempel välbefinnande är svårt att uppskatta ett korrekt pris på. Enligt Jansson är beräkningen en del i ett större paket som visar på betydelsen av en organisation som Emmaus.
– Jag tror det kan vara bra för samhällsdebatten. Det händer att politiker med flera ibland ser organisationer inom tredje sektorn som en kostnad men på det här sättet kan vi också visa att det är en tillgång för samhället.

Svårt att mäta värde
Mats Ekman säger att verktygen för analysen vilar på tidigare undersökningar och att mycket information krävs för att göra en analys som speglar verkligheten. Det kan uppstå problem när köp av begagnade kläder enligt rapporten ersätter köp av nya kläder.
Med det antagandet har Ekman sedan räknat ut energiförbrukningen på tillverkningen av nya kläder för att uppskatta en miljömässig nytta med försäljningen hos Emmaus. Uträkningen bygger också på hur mycket mottagarna har varit beredda att betala för de kläder de mottagit om de hade haft råd.
Läs mer i papperstidningen!

Johan Orre