DELA

Emmaus förslag: Sälj huset på öppna marknaden

Sälj Emmaushuset på Köpmansgatan på öppna marknaden.
Det skriver Emmaus Ålands verksamhetsledare Robert Jansson i ett brev till staden.
Stadsstyrelsen vill förlänga hyresavtalet för Emmaushuset med femton år, samtidigt som man förbehåller sig rätten att exploatera den nordöstra delen av fastigheten som nu är obebyggd.
– Emmaus Åland vill utveckla Köpmansgatan 11 till ett aktivt center för återvinning, socialt arbete, kreativitet och kultur. Något som skulle bidra till att skapa ett levande och lockande centrum i Mariehamn. Stadsstyrelsens förslag ger inte den möjligheten, skriver verksamhetsledaren Robert Jansson.
En subventionerad försäljning till Emmaus, där organisationens samhällsnytta beaktas, är inte möjlig. Därför tycker Emmaus att fastigheten ska säljas på öppna marknaden.
– Emmaus har ett starkt stöd av sina medlemmar och många andra. Vi räknar med att tillsammans kunna skapa en långsiktig lösning för Emmaus verksamhet och för ett levande centrum i Mariehamn, skriver Robert Jansson. (pd)