DELA

Efterlängtad reform av handikapplag

Nu ska servicen och stödet till funktionshindrade förbättras.
I landskapsregeringens lagförslag finns nya regler som rör personlig assistans, dagverksamhet och tolktjänster.
Sedan den 1 september har funktionshindrade i riket en utökad rätt till personlig assistent. Åland har egen behörighet på området och den åländska lagstiftningen har släpat efter.
– Vi har inte hängt med, kommenterade socialminister Katrin Sjögren (Lib) till Nya Åland i början av augusti.
Men nu är en ändring aktuell.

Socialt syfte
Genom de nya regler som föreslås har personer med gravt funktionshinder rätt till personlig assistans. Det gäller den hjälp som är nödvändig för att sköta de dagliga sysslorna både hemma och utanför hemmet, arbeta, bedriva studier, delta i fritidsaktiviteter och engagera sig i samhällelig verksamhet. Avsikten är att förbättra möjligheterna att knyta sociala kontakter.
Enligt förslaget ska den handikappade – utöver assistans med de vardagliga rutinerna – även få rätt att till minst tio timmar hjälp per månad för andra ändamål. År 2011 utökas den siffran till 30 timmar per månad.

Tre alternativ
Kommunen kan ordna servicen på flera sätt: genom att avlöna en personlig assistent, ge personen med funktionsnedsättning en sedel för köp av assistentservice, ordna med assistans själv eller köpa tjänsterna av utomstående producenter.
För att få rätt till personlig assistans krävs att den funktionshindrade själv ska kunna ange vilken assistans som behövs och på vilket sätt.
”Tanken med förslaget är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma ute i samhället på ett jämbördigt sätt och att förebygga och undanröja de hinder som handikappet medför. För kommunernas del innebär förslaget att kommunerna ska erbjuda de handikappade tjänster som till sitt innehåll och sin omfattning motsvarar behovet i kommunerna”, står det i lagframställningen.

Merkostnader
Från kommunernas sida har man tidigare uttryckt en oro för att kostnaderna kommer att bli stora och landskapet och kommunförbundet har haft olika uppfattningar om vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. När det gäller den personliga assistansen skriver landskapsregeringen att det är svårt att uppskatta reformens totalkostnader. Merkostnaden för 2010 anges till 32.400 euro och 2011 till 194.400 euro.
Lagförslaget har överlämnats till lagtinget.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax