DELA

Efterlängtad barnomsorgslag åter i lagtinget

LAGTINGET. Debatten om den nya barnomsorgslagen kom åter att handla om huruvida barn under tre år ska ha rätt till kommunal dagvård när en förälder är vårdledig med ett annat barn. Nej, säger majoriteten i lagtinget. Ja, säger socialdemokraterna.
I ett lagförslag som till allra största delen består av förbättringar enligt alla partier finns det en punkt där socialdemokraterna inte är överens med de andra partierna.
Frågan om ett barn under tre år ska få vara i kommunal barnomsorg när en förälder är vårdledig med barnets yngre syskon fick åter debatten att hetta till. Majoriteten ansåg att den rätten ska behovsprövas, det vill säga om det finns särskilda omständigheter kan barnet få barnomsorg, men grunden ska vara att barnet vårdas hemma. Socialdemokraterna ansåg att det var en försämring och att den ekonomiska inbesparing som uppnås är marginell i jämförelse med hur det påverkar föräldrarnas situation.

Äntligen
Överlag var dock tonerna positiva till lagförslaget.
– Äntligen är det klart, sade social- och miljöutskottets ordförande Åke Mattsson (Lib) när han presenterade utskottets utlåtande om lagförslaget.
Lagförslaget har blivit försenat av flera orsaker och Mattsson nämnde särskilt problemen med nivågarantilagen, den lag som garanterade att Åland ska ha minst lika bra förmåner som i riket. Men efter att den lagen snabbt avskaffades av lagtinget kunde arbetet fortsätta. Även tjänstemännens arbetsmängd och ”för mycket processande” i utskottet har fördröjt arbetet.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax