DELA

Effektiv kommunikation kräver stöd

Landskapets högre chefer måste ge kommunikationsenheten sitt synliga stöd.
Det anser byrån United Minds i sin utvärdering.
– Kommunikationsenheten behöver ett tydligt och samlat mandat från politiskt håll, skriver byrån om enheten som bildades våren 2010.
United minds har intervjuat personal och det förra lantrådet Viveka Eriksson (Lib), kanslichefen Arne Selander och avdelningschefen Rainer Juslin.
Byråns bedömning är att det främst är medarbetare i ledande positioner som har en tydlig bild av vilket uppdrag enheten har som helhet.
Men det är ofta oklart vem som ska göra vad. Tjänstemännen kan vara oeniga, och en ”omodern syn” på kommunikation inom hela förvaltningen försvårar arbetet.
Kommunikationschefen beskrivs som hjälpsam och lösningsorienterad med nya idéer och modern kunskap om kommunikation.


Modern framtoning
Organisationen behöver en modern framtoning för att locka yngre medarbetare när pensionsavgångarna blir höga de närmaste åren.
I första hand vill United Minds se en modern hemsida med tillgång till e-blanketter och annat som nätanvändare är vana med.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom