DELA

Dyr extranota för matargångarna

Ålands bygg kräver uppskattningsvis ett par hundra tusen euro extra för att mera stål än beräknat har behövts till matargångarna på kaj 6.
Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson bekräftar att staden ska betala.
Kajutbyggnaden blev nätt och jämnt klar tills Viking Grace sattes in i reguljär trafik. Men ännu återstår en del juridiskt uppredningsarbete, och en del börjar nu komma upp till ytan.
Nu pågår diskussionen om den extra mängd stål som behövts till matargångarna som Ålands bygg byggt på entreprenad.
– Det var fel i underlaget i planeringsskedet gällande stålmängden. Med de dimensioner som valts blev matargångarna tyngre än i anbudsunderlaget och det ska staden naturligtvis betala. Det vi och entreprenören inte är överens om är hur stort felet är, säger nämndens ordförande Roger Jansson.
Enligt hans uppskattning kan tilläggsnotan för staden handla om ett par hundra tusen euro för den extra mängd stål som man är ense om. Den mängd man är oense om är betydligt mindre och handlar enligt Jansson om några tiotusen euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre