DELA

Dubbelt fler besök av cancerpatienter: Akut brist på utrymme

I onkologens väntrum – en korridor i sjukhuset – trängs patienterna.
– Det är svårt att tillgodose patienternas behov av integritet, säger avdelningsskötaren Elisabeth Idman-Karlsson.
På insändarplats i dagens tidning skriver liberalerna att cancerpatienternas väntrum fungerar som genomgångsrum till andra utrymmen och någon avskildhet bjuds inte.
Liberalerna påpekar att de vände sig till ÅHS styrelse redan i april och påtalade problemet. Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström svarade att målet är att åtgärda missförhållandet när den sjukhusombyggnad som nu planeras, etapp 2 och 3, är klar. Liberalerna anser att det dröjer alltför länge.

Dubbelt fler besök
Avdelningsskötaren Elisabeth Idman-Karlsson har jobbat vid onkologiska polikliniken, där cancerläkare finns och där patienterna får behandling, sedan starten 2001.
Hon berättar att antalet patientbesök har ökat med det dubbla sedan dess.
– Vi hade 3.398 patientbesök i fjol. Vi har växt ur våra utrymmen.
När Nya Åland var på besök i går satt inga patienter på stolarna i korridoren som fungerar som väntrum. Däremot var trafiken var livlig förbi stolarna, och för det mesta sitter mellan fyra och tio patienter och väntar på läkare eller behandling. Längre bort i korridoren har ögon-, öron-, näsa- och halspolikliniken sina utrymmen.
Korridoren är från början byggd som en vårdavdelning.

Samtalsrum
Det största problemet är enligt Elisabeth Idman-Karlsson bristen på väntrum och enskilt samtalsrum för patienterna.
– Det är jobbigt när patienternas integritet inte kan skyddas. Jag har stor förståelse för våra patienters missnöje med lokalerna.
I går deltog hon i det första planeringsmötet med arkitektföretaget Tengbomgruppen från Stockholm som har i uppdrag att planera hur de utrymmen ska användas som frigörs när sjukhusköket, matsalen och centrallagret flyttar till nybygget som snart är klart.
Förhoppningen är att onkologen ska få större och bättre anpassade utrymmen.
– Vi ser ingen möjlighet att kunna flytta någon annanstans i dagens läge. Men det känns positivt att veta att vi kanske får det bättre framöver, säger hon.

Tidigast 2010
Den dagen ligger ganska många år framåt i tiden. Björn-Olof Ehrnström tror att jätteprojektet som etapp 2 och 3 av om- och utbyggnaden av sjukhuset innebär kan stå klart tidigast 2010, om fyra år.
Dessutom är inte onkologen den enda som vill ha och behöver större utrymmen, säger han.
– Listan är lång. Alla enheter har önskemål, utom akuten som just har fått nytt. Man kan inte räkna med att alla blir helt nöjda.
Onkologens patienter blir antagligen ännu fler under de år som återstår till 2010. Går det att hitta någon tillfällig lösning som är bättre än den nuvarande?
– Man kan inte göra enskilda små ingrepp, det blir för dyrt. Men om man kan se ljuset i tunneln så kanske det blir lättare.