DELA

Dubbelroll för landskapet i processen om golfbanan

Landskapsregeringen sitter på flera stolar när det handlar om golfbana på Stornäset.
– Landskapsregeringen har kanske missat att plan- och bygglagen gäller också dem och att de dessutom ska övervaka att lagen följs, säger områdesarkitekt Ursula Koponen.
För ett år sedan utsågs Ursula Koponen av Sunds kommun till projektledare för arbetet med att revidera förslaget till delegeneralplan för Kastelholm där Stornäset ingår. Förslaget har legat i träda allt sedan 1995.
Ledningsgruppen sammanträdde första gången i början av mars i år. Förhoppningen är att planförslaget ska kunna presenteras i höst.
På mötet den 8 mars beslöt kommunstyrelsen att samma område som tidigare ska ingå och att något åtgärdsförbud inte ska utfärdas under den tid planeringen pågår. Landskapsregeringen har för sin del meddelat att ledningsgruppens första planutkast skickas till alla markägare och intressegrupper på remiss och att synpunkterna ska vägas in innan förslaget presenteras för kommunstyrelsen.


Tre möten
Ledningsgruppen har nu haft tre möten, berättar Ursula Koponen.
– Mest har det handlat om förberedelser. Vi ska skicka brev till alla markägare – sammanlagt handlar det om cirka 220 fastigheter – och vi ska också uppdatera basfakta.
En viktig sak på önskelistan är en ny naturinventering. Den som finns är gjord i början av 1970-talet och gäller mestadels stränderna inom området.
– Vi behöver också veta vad som finns i skogen, speciellt om man tänker ändra inriktning från den gällande principen om jord- och skogsbruk till något annat.


Och golfbanan?
Var kommer golfbanan in i planprocessen?
– Det är en fråga för kommunen som har planeringsmonopolet. Markägaren, alltså landskapet, kan naturligtvis fatta ett eget beslut för hur man vill använda marken eftersom det varken finns åtgärds- eller byggnadsförbud. Kommunen kan ge byggnadslov.
Planeringsprocessen hindrar alltså inte planerna på golfbana. Men:
– En intressant fråga uppstår ju i så fall: Varför ska man planlägga om man inte ger planläggningsro? Varför inte i så fall vänta tills planen är klar och sedan börja använda den? Om man förhastar sig så vet man ju inte om man förlorar eller vinner på det, och vad man i så fall förlorar eller vinner. Då utesluter man andra användningsalternativ och får inte svar på frågan vad som i det långa loppet är bäst.


”Märklig situation”
Ursula Koponen anser att situationen är märklig.
– Landskapet vill att delgeneralplaneringen görs klar och har till och med lovat betala en stor del av kostnaden. Landskapet har dessutom godkänt plan- och bygglagen och på så sätt sanktionerat att det är principvidrigt att fatta beslut om ett område där delgeneralplanering pågår.
Landskapsregeringen sitter helt enkelt på två stolar, konstaterar hon.
– Det verkar som om man inte riktigt har förstått att plan- och bygglagen gäller också för landskapsregeringen som ju dessutom har som uppgift att övervaka att lagen följs. Om man är beredd att fatta ett så omfattande beslut som en golfbana innebär, trots att planläggning pågår, börjar man ju undra var man i så fall överhuvudtaget behöver planera områden. Den vänstra handen verkar inte veta vad den högra gör!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax