DELA

Dödsboauktion för Röda korsgården

När mariehamnaren Jakob Björkman avled 2009 testamenterade han pengar, värdepapper och lösöre till Röda korsgården.
Snart säljs denna myckenhet diverse på auktion.
Både Jakob Björkman och hans sambo Ragny Stenfors var stora Röda korset-vänner. När Björkman avled 2009 testamenterade han pengar och värdepapper till ett värde av drygt 330.000 euro till Röda korsgården.
I lösöret som han lämnade efter sig finns allt möjligt som man kan hitta i ett hem, från smycken och frimärkssamlingar till verkstadsredskap.
Auktionen hålls på Röda korsgårdens parkering på kvällen den 19 maj, med kaffe- och korvförsäljning. Mäklare blir ”Grönbacks-Eric” Gustafsson. Han har tittat litet på vad som skall bjudas ut, men vågar inte säga hur stora intäkter det kan bli.

Patrik Dahlblom