DELA

Djurbönderna besvärar sig mot vitesbeslut

De två djurbönder som ålagts av ÅMHM att betala sammanlagt 77 000 euro i vite protesterar och har överklagat besluten till Ålands förvaltningsdomstol.
De anser att beloppen är oskäliga.
I går berättade Nya Åland att två djurbönder i en skärgårdskommun har hamnat på att betala dryga viten – 40 000 euro i det enda fallet, 37 000 i det andra – för att de inte, trots att de fick god tid på sig, har åtgärdat de brister som ÅMHM:s inspektörer upptäckte vid ett besök.
Båda ålades att bygga ligghallar för sina djur och ta hand om gödselhögarna genom att bygga täta gödselstäder. Men när inspektörerna kom på återbesök hade bristerna fortfarande inte åtgärdats.
Till åtgärdsbeslutet hade fogats hot om vite, och nu dömdes det ut för första gången i ÅMHM:s historia.
I tisdags lämnade djurbönderna in besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Deras talan förs av advokat Johnny Bäck som bland annat skriver att gårdarna verkar med små marginaler, närmast med nollresultat, och att vitesbeloppen skulle orsaka ekonomisk katastrof om de krävs in.
– Beloppen är oskäliga, hävdar han och hänvisar till den paragraf i viteslagen där det står att vitesbelopp bland annat ska stå i relation till betalningsförmågan.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre