DELA

DISA stärker unga tjejer

Åländska barn och ungdomar mår allt sämre, enligt flera rapporter. I Kyrkby högstadieskola testas just nu ett program som ska förebygga depressioner hos tonårsflickor. DISA-metoden är en kurs på tio lektioner där flickorna får hjälp att förstå och hantera sina negativa tankar.
Tjugo procent av de åländska eleverna har problem med psykisk ohälsa. Det visar en undersökning från landskapsregeringens socialavdelning. De depressiva symtomen kryper allt längre ner i åldrarna – och flickorna är hårdast drabbade.
– Undersökningarna visar att flickorna mår alarmerande dåligt, säger Lisette Isaksson, kurator vid Godby högstadieskola.
Tillsammans med Carolina Frisk, kurator i KHS och Seija Andersson, skolpsykolog vid norra Ålands högstadiedistrikt har hon gått den utbildning i DISA-metoden som krävs för att få fungera som handledare.

Pilotgrupp
En pilotgrupp med sjundeklassister i KHS drog igång i början av februari. Under tio lektioner utbildas flickorna steg för steg i att känna igen och förstå sina tankar, känslor och handlingar.
– Vi arbetar med att med att förstå hur sambandet mellan dessa byggs upp och hur vi kan påverka kedjan, säger Seija Andersson.
Med rätt verktyg kan flickorna förhoppningsvis lära sig att förebygga stress och hantera sin nedstämdhet.

I ett tidigt skede
Depressiva symtom i tonåren innebär en ökad risk för att drabbas av depressioner senare i livet, berättar Seija Andersson. Därför är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt förebygga och vända trenden.
Målet är att arbetssättet ska användas över hela Åland i framtiden.
– Drömmen är att alla tjejer i sjuan och åttan ska få gå kursen, säger Carolina Frisk.
I Sverige har metoden, som introducerades av Stockholms läns landsting, använts under flera år. En uppföljning visar att de tonårsflickor som deltagit i DISA-grupperna inte utvecklar depressiva symtom i samma omfattning som andra.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax