DELA

Diakon välsignas på söndag

På söndag sker välsignelse av diakonen Marie-Louise Nordberg till tjänst i Mariehamns församling.
Diakonin i Mariehamns församling har fått en alltmer central och framskjuten plats med. matbank, väntjänst, mottagning, rådgivning, sorgegrupper, mission och internationell hjälpverksamhet.
Det arbetet förverkligas i detta nu av tre heltidsanställda, en diakonissa och två diakoner. Diakonissan har sjukskötarutbildning och diakonerna har en socionomutbildningen som grund för sin vidareutbildning till diakoniarbetare.
Marie-Louise Nordberg har jobbat som diakon i Mariehamns församling sedan september.
På söndag skall hon välsignas till tjänst. I välsignelseakten deltar tf kyrkoherde Kent Danielsson, diakonissan Lisbet Nordlund och diakonen Eva Lindblom och Ulf-Peter Westmark som förtroendevald.
I mässan predikar församlingen nya församlingspastor Anna Lindén. (ka-f)