DELA

”Det krävs tuffa tag – både av LR och lagting”

– Det är ett tufft jobb att få ekonomin att gå ihop framöver. Landskapsregeringen är beredd att ta det ansvaret och vi hoppas att också lagtinget på ett kreativt sätt väljer att medverka i arbetet och ger oss ett stabilt mandat att gå vidare med efterföljande beslut.
Det sade lantrådet Viveka Eriksson (Lib) när hon öppnade budgetdiskussionen i lagtinget i dag.
Landskapet upplever ett inkomstbortfall om 28,6 procent från år 2008 till år 2010.
– En tredjedel av inkomsterna försvinner, sade lantrådet..
Det finns också anledning att varna för att landskapets budgetsituation ytterligare förvärras.
– Det betyder att det måste finnas en beredskap till mera åtgärder och besparingsförslag.
Budgetprocessen har inte varit lätt, många personer kommer att påverkas direkt och indirekt.
– Den landskapsanställda personalen gör en enorm insats för att upprätthålla en god service till medborgarna. Samtidigt innebär sparkraven att arbetet blir mer stressigt, kraven ökar och en del av våra anställda blir direkt berörda genom att flera verksamheter minskar eller utgår.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) sade att landskapsregeringen framför allt har som mål att skapa tillväxt och förutsättningar för näringsliv och samhälle samt hålla nere arbetslösheten.
– Det är ett löfte från min sida att så kommer vi agera.
Budgetdebatten pågår tisdag, onsdag och torsdag.

ANNIKA KULLMAN