DELA

Det här blev inte alls som vi tänkte”

– Hade vi känt till hur krångligt det skulle bli så hade vi aldrig satsat. Aldrig.
För vd delägaren Jan Wiksell och projektledare Björn Hoffborn har köpet av Bastö stugby blivit en rysare.

Jan Wiksell är en av tre delägare i Jancor Åland som för två år sedan köpte Bastö stugby av de dåvarande ägarna. Wiksell är vd för bolaget medan Björn Hoffborn är projektledare och prokurist.
De hade stora planer: Den nedgångna stugbyn med hotell skulle rustas upp till året runt-standard, vissa hus skulle rivas för att öppna stranden, nya hus byggas och – framför allt – husen och området skulle förses med tidsenliga avlopps-, el- och fiberdragningar för att möjliggöra åretruntvistelse.
Stugorna och husen skulle sedan säljas i aktieform enligt samma koncept som Havsvidden men till en betydligt bredare kundgrupp eftersom priset är avsevärt lägre. Köparna får själva bestämma graden av upprustning av husen och kan, om de vill, renovera insidan själva och bygga altan.

– Vi var jätteentusiastiska. Vi gillar Åland och ville göra något bra för både kommunen och Åland, säger Jan Wiksell och Björn Hoffborn som Nya Åland träffar på juristen och styrelsemedlemmen Marcus Måtars kontor.
Men det gick inte som de trodde.
– Vi köpte en befintlig stugby därför att det redan fanns stugor, vägar till stugorna och avlopps- och eldragningar. Vår avsikt var inte att exploatera något nytt område utan att hålla oss till ett som redan var exploaterat. Det var själva grunden. Men det har krånglat hela vägen.
Detaljplaneringen av området gjordes 1978 och 1988. Enligt planerna fick 22 hus byggas på stugbyns område och det vatten- och avloppssystem som fanns funderade endast sommartid – om ens då.
Rörledningarna ligger i lådor som för det mesta finns synliga ovan mark. Ett både fult och oändamålsenligt arrangemang, ansåg de nya ägarna. Samma var det med eldragningarna i en härva av luftledningar.
– Risken för avloppsläckage är stort från den gamla anläggningen. Den ville vi bygga bort av miljöskäl.

Ett av husen hade rivits för att ge plats för ett visningshus. Bygglov beviljades för nybygget av Finström-Geta byggnadsnämnd våren 2013. Det var när man sprängde för vatten och avlopp som problemen började.
I januari 2014 stoppades arbetet av byggnadsinspektören och bolaget polisanmäldes. Jancor hade dock beviljats sprängningstillstånd flera veckor tidigare.
– Då ändrade kommunen sin motivering till att arbetet stred mot gällande detaljplan. Vi menar att kommunen har fel och att byggnadsinspektörens plötsliga och sena reaktion efter att en kommuninvånare hade undrat över sprängningarna har orsakat oss stor skada, säger Wiksell och Hoffborn.
Allt material var redan köpt och levererat, avtal med entreprenörer och konsulter hade tecknats.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

.