DELA

Det finns inget mobbningsärende

Någon anmälan mot talmannen Barbro Sundback (s) har aldrig gjorts, det konstaterar förvaltningschefen Arne Selander.
Han anser att Carl-Johan Wikström gjort fel som agerat i frågan, eftersom han själv har en konflikt med talmannen.
Arne Selander har tittat på hur frågan om de påstådda trakasserierna i Självstyrelsegården har hanterats. För det första slår han fast att det inte finns någon anmälan från städerskan mot Barbro Sundback, vilket Nya Åland också konstaterat i sin granskning av fallet.
– Jag har pratat med alla inblandade och kan konstatera att det aldrig har funnits något ärende. Frågan har bara informerats i arbetarskyddskommittén.
För det andra anser Selander att arbetarskyddsfullmäktige Carl-Johan Wikström inte borde ha agerat i frågan. Anledningen är att han befinner sig i en form av jävsliknande situation eftersom han själv anser sig ha någon form av konflikt med talmannen.
– Han borde inte ta sig an frågor i de fall där det finns anledning att ifrågasätta objektiviteten.
Selander utesluter inte heller att städerskan kan ha gjort fel i och med att hon i pressen sagt att en anmälan gjorts mot talmannen.

Politiskt förtroende
Vilka åtgärder som nu ska vidtas är Arne Selander inte helt säker på.
– Jag ska utreda vad som gäller nu när Wikström har agerat som förtroendeman och inte som tjänsteman. Det viktiga är inte att bestraffa någon.
Hur ser du på att du som sitter på ett politiskt förtroende granskar ett fall där en politiker är inblandad?
– Det är min skyldighet att utreda. Om jag sitter på ett politiskt förtroende eller inte spelar ingen roll för mig.
Barbro Sundback är glad att saken är utredd, men hon är kritisk till att tidningen Åland publicerat ”ogrundade påståenden”.
– Jag är besviken på media som inte kontrollerar sina källor. Det är det värsta i den här historien, säger hon.
Exakt vilka grunder som finns för påståendena om mobbning vet Arne Selander inte, men han konstaterar att städerskan inte vill gå vidare med saken.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax