DELA

Decenniet varmare än normalt

De senaste tio åren har varit varmare än normalt, men årets vinter ser ut att bli den kallaste på många år.
Ålands försöksstations mätningar visar att samtliga av de senaste tio åren har varit varmare än normalt, med normalt avser man medelvärden för perioden 1972-2000. I medeltal för åren har medeltemperaturen varit nästan en grad varmare än normalt. Man får gå tillbaka till 1980-talet för att hitta de riktigt kalla vintrarna.
Nederbördsmässigt visar mätningarna vid Ålands försöksstation att regnmängderna varierat mellan åren, men att medeltalet för det nyss avslutade decenniet låg nära snittet på 630 mm i årsnederbörd. Speciella år var 2002 med ett stort nederbördsunderskott, och 2008 med ett rejält överskott. Ett år med stora lokala skillnader var år 2007 då västra Åland fick kolossala mängder med vatten medan skärgården blev helt utan regn.


Normalt 2009
Väderleken under år 2009 var i genomsnitt så nära ett normalår som man kan komma. Medeltemperaturen för året var 0,5 ºC högre än normalt och nederbörden var knappt 7 mm lägre än normalvärdet för Ålands försöksstation.
Månaderna juni, oktober och december var kallare än normalt, övriga månader var alla varmare. Vad nederbörden beträffar var speciellt maj och juli udda eftersom det föll betydligt mera nederbörd än normalt. Det var ur jordbrukets synvinkel sett positivt. Man är generellt i behov av mera nederbörd under vår och försommar än under senare delen av växtsäsongen. På Åland är försommartorka ofta ett gissel.
Det som var mindre positivt var att dessa vår- och försommarregn föll väldigt häftigt och under kort tid och bidrog till att marken på många håll slammade till och bildade skorpa. De här regnen gjorde också att den luckerhet som vinterns tjäle åstadkommit på många håll förstördes.
Tack vare avsaknaden av stora regnmängder på hösten förlöpte skördearbetena på det hela taget bra. Vallarna, som är arealmässigt stora, gav under växtsäsongen flera goda skördar.


Kall december
December månads väderlek var i medeltal nästan en grad kallare än normalt. Under 19 dygn låg dygnsmedeltemperaturen under minusstrecket. Den lägsta dygnsmedeltemperaturen i månaden registrerades den 22 december med -7,7 ºC. Den natten sjönk temperaturen vid markytan till hela – 18,3 ºC.