DELA

De renoverar skyddshem för traffickingoffer

Social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) befinner sig just nu i Litauen på Emmaus sommarläger.
De håller på renoverar en gammal skola som ska bli ett skyddshem för traffickingoffer.
– Trafficking är den snabbast växande illegala verksamheten, efter narkotikahandeln. Det är över en halv miljon människor som säljs i Europa varje år. Saken är tyvärr den att trafficking är väldigt lönsamt. Droger bara kan säljas en gång, men en flicka kan säljas upp till tio gånger per dag. Det är en fruktansvärd verksamhet, säger Carina Aaltonen.
I Litauen håller hon just nu på att hjälpa till med att rusta upp en skola från 30-talet, som ska fungera som skyddshem för traffickingoffer, och Emmausbutik. Arbetet sker i samarbete med organisationen Missig persons, som också kommer att ha ett kontor i byggnaden.
– Till Litauen kommer många offer från andra delar av europa. Men det är också väldigt många unga flickor och pojkar som bara försvinner härifrån. Vi kan se att det finns en ökad efterfrågan på allt yngre offer.

Få hjälp
I skyddshemmet ska de unga flickor som utsatts för trafficking få en chans att återintegrera sig i samhället. De kommer också få tillgång till psykologer och medicinsk hjälp. I huset ska det även finnas en Emmausbutik, vars intäkter ska gå till Missing persons arbete.
– Nu lever de bara på bidrag, så det här kommer att göra den mycket tryggare, säger Carina Aaltonen.
Hon tycker att det är viktigt att få till en attitydförändring till trafficking. Och framförallt en sexköpslag i hela Europa.
– Det ska var något riktigt skamligt att ens fundera på att köpa sexuella tjänster. Finns det ingen efterfrågan så finns det heller inget behov av att sälja människor. Sedan behövs det verkligen en lag som förbjuder sexköp – överallt. Frankrike har antagit lagen nu, vilket är en viktig markering.
Hon är där tillsammans med fyra andra ålänningar och 10-12 andra personer från Emmausföreningar i Westervik, Helsingfors, Köln. Där finns även personer från Emmaus Europa, som har sitt sekretariat i Paris. Tre personer från Missing persons deltar också. De åker hem igen på söndag.
Läs mer i papperstidningen!

Josefin Grunér