DELA

Datahaveri vid alarmcentralen

Under tre timmar slogs servern och alla datautrustning ut i alarmcentralen.
– Det var en allvarlig incident som kan hända igen om inte det gamla systemet uppdateras, säger tjänstförrättande alarmmästare Pertti Artell.
När alarmcentralen får in ett larm skrivs uppgifterna in i ett system. Informationen går ut via myndighetsradionätet Virve, GSM och selektiva radiosignaler som startar upp sirener ute i kommunerna samt ringer upp hemtelefoner.
– På några sekunder kan några hundra brandkårister ha informationen i sina mobiltelefoner och sökare, berättar Pertti Artell.
Klockan 19 förra veckans torsdag började plötsligt errorskyltar blinka på alamcentralens datorskärmar. Programmet som används för att larma vid olyckor hade lagt ner.


Allt datoriserat
Pertti Artell startade snabbt om programmen samtidigt som han ringde in ledig personal, dataexpertis samt informerade brandchef och polis om det inträffade. Avbrottet varade tre timmar.
– Allt är datoriserat i dag. Vid ett larm hade det varit omöjligt att alarmera behövliga resurser på ett tillfredsställande sätt. Vi hade fått sitta med telefonlistor och ringt ett namn i taget för att samla folk.
Mottagningen av 112-samtal fungerade dock normalt. Just den här kvällen var lugn och Artell säger att avbrottet inte ledde till att någon enskild person drabbades.
– Alla som ringde skulle ha fått hjälp men det hade tagit längre tid än normalt.


Uttjänt program
Den troliga orsaken till incidenten är att alarmprogrammet är uttjänt, säger Pertti Artell.
– Det är 15 år gammalt och har byggts ut både till höger och vänster.
Trots en ansökan till landskapsregeringen har några medel inte reserverats för en uppgradering av systemet. Istället diskuteras ett gemensamt system för polisen och alarmcentralen.
Under gårdagen lämnade Pertti Artell in både en rapport om det inträffade samt en ny ansökan till landskapsregeringen om pengar för att förnya systemet. Kostnaden uppgår till 80.000 euro, uppskattar Artell. Men åtgärden är nödvändig, det är inte första gången systemet lägger av – även om det tidigare handlat om kortare avbrott på några minuter.
– Man borde lösgöra pengar snarast möjligt.
Kansliminister Roger Eriksson (Lib) säger att han informerats om det inträffade och att räddningsinspektören bereder ett förslag. Frågan som diskuteras gäller vilken typ av system det ska vara. Men nytt system ska det bli, säger ministern.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax