DELA

Därför tillsätts trafiktjänst internt

Ingen av de 25 som ville bli trafiksäkerhetskonsulent vid landskapsregeringen fick jobbet.
Posten går till någon av de tjänstemän som får sin nuvarande tjänst indragen när landskapet sparar pengar.
Nya Åland skrev häromveckan om hur tjänsten annonserades ut i januari i år, och sedan en gång till på våren.
– I samband med den andra annonseringen meddelades de som ansökt första gången att deras ansökningar stod kvar, säger Niklas Karlman, chef på trafikavdelningen.
När den andra ansökningstiden gick ut hade man 25 sökande. Men tjänsten tillsattes inte då heller – för vid det laget hade landskapets tilläggsbudget för 2009 kommit, och enligt den skulle man spara pengar genom att dra in ett antal tjänster.
Trafiksäkerhetskonsulenten var inte en av dem.
– Landskapsregeringen är överens om att det är en viktig tjänst, säger Karlman.

Inget namn klart
Regeringen har nu bestämt att trafiksäkerhetskonsulenten tillsätts genom att omplacera någon av de tjänstemän vars nuvarande jobb skall dras in. Vem det blir kan Niklas Karlman inte säga.
– Även om vi tittar på en enskild tjänsteman just nu så är det inte säkert att det blir den personen.
Gick det rätt till när man först annonserade ut tjänsten, och sedan tillsatte den internt fast man hade många sökande?
– Det är korrekt, med stöd av tjänstemannalagen på Åland.
Visst kunde landskapet ha fattat ett snabbt beslut i våras, säger Karlman.
– Men då tar man bort en omplaceringsmöjlighet, och det är en avvägning som måste göras.
Den nya trafiksäkerhetskonsulenten kan möjligen tillträda i november.
Vilken utbildning behövs om den nya konsulenten inte jobbat med trafikfrågor tidigare?
– Även om vi tagit någon av de sökande så krävs det utbildning. Det här är en kunskapsintensiv tjänst.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax