DELA

Därför hördes nöd- meddelande på finska

En detalj i radiodatasystemet RDS var orsaken till att ett nödmeddelande på finska nyligen sändes över Ålands radio.
Radio Suomi sköter utsändningarna och det senaste meddelandet handlade om ett finsktalande område. Då lästes meddelandet bara upp på finska.
Över Åland hördes även meddelandet i svensktalande Radio Vega, men det inte var Vega som sände ut nödmeddelanden på finska över Åland.
– Att nödmeddelandena går ut har vi ingen kontroll över, men det är skandalöst att bara ett språk används, säger Johan Portin, planeringschef på Radio Vega..
Den tekniska orsaken till att man från Åland har kunnat höra nödmeddelanden på finska både från Vega och Radio Åland är en sändare som tar över all utgående radio. Alla som vill sända radio måste ha ett så kallat RDS (Radio Data System). Det vanligaste användningsområdet för RDS är till exempel i bilradioapparater. Att stationens namn står på radiodisplayen är RDS´s förtjänst eftersom det är en datasignal som sänds ut tillsammans med radiosignalen. RDS är också användbart för att radion själv ska kunna hitta samma kanal på en annan frekvens och automatiskt byta frekvensen.
– När en radiostation byter frekvens mellan till exempel landskap eller orter letar RDS upp den nya frekvensen för samma radiokanal så att du inte själv behöver göra det, säger Portin.
RDS används även när nödsamtal går ut. Detta system kan överta alla radiokanaler och frekvenser som anses kunna bli berörda.
– Fast man lyssnar på cd i en bil med RDS kommer nödmeddelandet i din stereo, så lika lite som det är Vikingarnas fel att nödmeddelanden går ut på finska på Åland är det Radio Vegas fel, säger Johan Portin.
Rent praktiskt skall det gå till så att om ett område med både svensk- och finsktalande medborgare skall beröras av ett nödmeddelande skall Radio Suomi som sköter nödmeddelandena översätta meddelandet till båda språken. Om ett område som är finskspråkigt berörs så kan meddelandet gå ut på bara finska, men då skall RDS inte överta de frekvenser och radiokanaler som inte berörs eller inte förstår ett meddelande på finska.
– Men meddelandena är så korta så någon skulle verkligen kunna översätta de till båda språk, speciellt när vårt land är tvåspråkigt enligt lag, säger Johan Portin.
Så teorierna om att Ålands radio skulle räknas som kommersiell kanal stämmer inte?
– Nej det har ingenting med saken att göra. Egentligen skulle det här meddelandet gått ut över alla radiokanaler i Finland, även de som är svensktalande men av någon anledning sändes inte meddelandet på Vega och X3M, säger Portin.