DELA

Dan-Erik Woivalin ny Ömsen-vd

Ålands ömsesidiga försäkringsbolags styrelse har i dag valt Dan-Erik Woivalin till ny verkställande direktör för bolaget. Woivalin kommer att tillträda sin nya befattning under år 2015.
Tidpunkten för tillträdandet kommer att bestämmas i samförstånd med Trygve Eriksson, som i dag har omvalts som styrelseordförande, och bolagets avgående verkställande direktör Göran Lindholm, som kommer att avgå med pension i slutet av år 2015, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:
Dan-Erik Woivalin är vicehäradshövding och anställdes i bolaget den första mars 2013 som privatmarknadschef och bolagsjurist. Därförinnan verkade han som bl.a. chefsjurist i Ålandsbanken.
Dan-Erik Woivalin:
– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Ömsens lojala och kompetenta personal arbeta för att Ömsen fortsättningsvis ska vara ålänningarnas trygghetsval. Vi kommer även framdeles att ta ett samhällsansvar på Åland samt att utveckla vårt trygghetserbjudande i form av försäkring, skadeförebyggande och skadereglering på ett sådant sätt att Ömsen bibehåller sin ledande marknadsställning på Åland.