DELA

Dagiskön växer dagligen

Behovet av barnomsorgsplatser i Mariehamn har nu nått en extrem nivå.
Nästa månad omvandlas tre stora daghems samlingssalar till nya minidagisar.
Förra veckan berättade stadens familjedagvårdsledare Gun-Viol Lindeman att tre kontorsrum i Nyfahlers omedelbart skulle tas i bruk för ett minidagis med tillfälligt anställd familjedagvårdspersonal.
Redan under den här veckans första dag – i går – kom beskedet om fler nödlösningar från stadens barnomsorgschef Pamela Sjödahl: Nya barngrupper ska inrymmas i salarna i stadens tre stora daghem Ängsbacken i norra staden samt Vinkelboda och Blåbäret i södra staden.

Nya barn anmäls
Gun-Viol Lindeman redogör närmare för planerna.
– Nya anmälningar rasslar in hela tiden. Därför tar vi vara på alla möjligheter att hitta nya platser i väntan på att Nyängens daghem öppnar efter sommaren.
Det är än så länge oklart hur många nya barn som tas emot i samlingssalarna. Ny tillfällig personal ska rekryteras, troligen både familjedagvårdare och barnskötare, som ska sköta barnen.
– De barn som har plats i de här daghemmen sedan tidigare kommer inte att som hittills kunna använda salarna för lek och gymnastik eller olika slag av gruppindelning. Salarna ska i stället möbleras och möjligen skärmas av så att de nya barnen får ett hörn för lek, ett för mat och ett för vila, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre