DELA

Daghemsbygge fall för rätten

Det var bråttom med besluten när det nya daghemmet i Godby skulle byggas. Inom 2008 måste bygget ha kommit i gång – annars skulle Finströms kommun ha förlorat landskapsandelar.
Nu har kommunen i stället fått en juridisk tvist på halsen.
I går hölls förberedelsesammanträde i tingsrätten mellan byggföretaget, företrätt av advokat Daniel Widman, och Finströms kommun, representerad av advokaterna Jonny Bäck och Dan Karlsson samt vikarierande kommundirektör Niklas Oriander.
Först försökte parterna förlikas, men det gick inte. Därför kommer tvisten att prövas rättsligt.
Enligt byggföretaget har kommunen gjort fel när daghemsbygget upphandlades. Först gick kommunen ut med en offertförfrågan och byggnadsföretag Hans Mattsson lämnade in dels ett anbud på 1.990.000 euro enligt de kriterier som kommunen angett, och dessutom ett alternativt anbud på 1.690.000 euro som innehöll många tekniska lösningar som alltså hade inneburit besparingar på 300.000 euro.


Alla var för dyra
Kommunstyrelsen valde att avbryta upphandlingen med hänvisning till att alla offerter var för dyra jämfört med de pengar som budgeterats för daghemsbygget. I stället inledde kommunen en ny upphandling.
Det är här som åsikterna går isär.
Byggföretaget hävdar att kommunen använt många av de kostnadsinbesparande åtgärderna som fanns i Hans Mattssons alternativa första förslag när man nu gick ut i en andra upphandlingsrunda. Kommunen menar å sin sida att det handlar om lösningar som används allmänt inom byggbranschen för att spara pengar.


Inte laga kraft?
Resultatet blev att Ålands bygg fick byggkontraktet – enligt byggnadsföretag Hans Mattsson alltför snabbt.
– Kommunstyrelsen fattade beslut om vem som skulle få byggkontraktet den 11 december 2008. Redan den 16 december ingicks avtalet med Ålands bygg, alltså innan kommunstyrelsens beslut hade vunnit laga kraft, påpekade Daniel Widman.
Byggföretaget kräver 65.000 i ersättning för den skada man anser sig ha lidit på grund av att innehållet i det alternativa förslaget hade offentliggjorts för de andra anbudsgivarna inför den andra upphandlingsrundan.
Enligt kommunen avbröts den första upphandlingen för att alla anbudsgivare skulle behandlas likvärdigt. Kommunen hävdar att man agerat enligt lag och upphandlingspraxis.
– De tekniska lösningarna är inget som byggnadsfirma Hans Mattsson kan ha ensamrätt på, sa Jonny Bäck.
Domstolens beslut ges senare.


2,8 miljoner euro
Finström har räknat med en totalkostnad för det nya daghemmet på 2.845.000 euro. Kostnadsramen måste hålla för att kommunen ska få landskapsbidrag på 55 procent.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax