DELA

Centern vill ompröva mjölkbeslut

Centerns lagtingsgrupp stöder inte ÅHS-beslutet om mjölkprodukter. I ett pressmeddelande går man ut med att partiet kräver en omprövning av beslutet så fort som möjligt.
Efter en diskussion i lagtingsgruppen om att ÅCA inte längre får leverera mjölkprodukter till Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) konstaterade man att beslutet rimmar illa med det som diskuterats tidigare.
– Centergruppen anser att beslutet rimmar illa med allt tal om att det offentliga skall värna om närproducerade produkter och sträva till hållbarhet. Transporter av importerad mat tillhör redan en kategori med stor total miljöbelastning, skriver man i ett pressmeddelande.
Besparingen på 8.000 euro som ÅHS beräknar göra är missvisande enligt Centern.
– Den tilltänkta leverantören tillämpar en flytande prissättning med redan aviserade prishöjningar medan ÅCA gett offert för hela perioden i fasta priser.
Man finner det direkt anmärkningsvärt att ÅHS enbart utgående från ett tjänstemannabeslut inte längre beaktar de lokala effekterna av en dylik upphandling, särskilt med tanke på den ringa besparingen.
På nästa ÅHS-styrelsemöte ska Centerns representanter i styrelsen verka för att frågan tas upp till ny behandling.(ns)