DELA

Bundsförvant mot skarvarna

Den tillträdande fiskerikommissionären tycker att skarven är en nationell fråga som EU inte ska blanda sig i. En bra inställning, säger Carl Haglund (SFP).
– Åland och Finland har fått en bundsförvant.
På tisdag morgon hörde EU-parlamentets fiskeriutskott Maria Damanaki, den kommissionär som kommer att ansvara för havsfrågor och fiske. EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP) är viceordförande i fiskeriutskottet.
Han tog tillfället i akt att fråga Damanaki om hennes syn på de skador som skarvbeståndet orsakar kustfisket i Nordeuropa. Damanaki svarade att skarven är en nationell fråga och att problemen bör hanteras nationellt.
Carl Haglund är nöjd med svaret.
Vad betyder det här konkret för Åland?
– Att vi får en fiskerikommissionär med en vettig inställning till skarvproblematiken.
EU ska inte vara den som avgör om skyddsjakt på skarv behövs eller inte – det borde vara en nationell fråga, menar Carl Haglund. Han hoppas att fiskerikommissionären ska lyckas övertyga också kommissionärskollegan med ansvar för miljöfrågor om sin syn på skarvproblematiken.
Som Nyan tidigare berättat har Birdlife Finland anmält den åländska skyddsjakten på skarv till EU-kommissionen.

Småskaligt fiske
Enligt Carl Haglund vill Maria Damanaki också jobba för att befrämja det småskaliga fisket, även om hon i det här läget inte kom med några konkreta åtgärdsförslag.
– Hon förstod att frågan är viktig. Hoppas att hon också aktivt börjar jobba för den.
EU-parlamentet har nu hört samtliga 27 kommissionärskandidater.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax