DELA

Bromöten ordnas i Vårdö

Två möten gällande Vårdöbrons framtid ordnas i Vårdö inom kort. Målet med det ena mötet är att samla namn för en nybyggnad.
På torsdag den 9 oktober klockan 19.00 ordnas ett diskussionsmöte för nybyggnad av Vårdöbron. Vårdöbor och andra med intresse för att ”Vårdös kommunikationer inte stryps av ett reparationsförfarande av den befintliga bron” välkomnas i kommunens infoblad till mötet som hålls på Vårdö skola.
– Tanken är att mötet kan utmynna i ett medborgarinitiativ som med namnlistor kunde uppvakta landskapsregeringen och framföra vår åsikt i denna för Vårdö så viktiga fråga, skriver mötets sammankallare Göran Påvals i infobladet.
Veckan därpå, den 16 oktober klockan 19.00, hålls ett allmänt möte om Vårdöbron i skolan.
– Vid mötet presenteras de undersökningar som legat till grund för Ålands landskapsregerings beslut om att föreslå att Vårdöbron ersätts med en ny bro, skriver kommunstyrelsens ordförande Jarl Danielsson och kommundirektör Magnus Sandberg i infobladet.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax