DELA

Britt Lundberg träffade riksdagens talman

Lagtingets nyvalda talman Britt Lundberg (C) besökte riksdagens talman Eero Heinäluoma (SDP) i onsdags.
Lundberg presenterade det politiska läget på Åland efter valet. Heinäluoma var väl insatt i den åländska politiken och hade också många frågor om landskapets ekonomiska situation, skriver informationssekreterare Britt Inger Wahe i ett pressmeddelande.
Talmännen var överens om att fortsätta det goda samarbetet mellan riksdagen och lagtinget. Heinäluoma informerade om att Finland i år skall stå värd för den Nordisk-baltiska talmanskonferensen och att man preliminärt planerat att förlägga delar av den till Åland, vilket Britt Lundberg välkomnade.
– Det var närmast fråga om en artighetsvisit som passade bra i samband med självständighetsfirandet. Det är viktigt att i ett tidigt skede lära känna varandra, så att vi kan planera för fortsatt samarbete på många olika plan. Riksdagens olika utskott till exempel gör ju regelbundet besök på Åland, liksom också lagtingsutskott besöker riksdagen i Helsingfors, det nyttiga samarbetet skall vi naturligtvis fortsätta med, säger Britt Lundberg.
Med på träffen var initiativtagaren till mötet, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, talman Lundbergs make Ralf Lundberg och informationssekreterare Britt Inger Wahe från Ålandskontoret i Helsingfors.