DELA

Briggen Tre Kronor till Åland på onsdag

Toppforskare, näringslivets experter och en kronprinsessa samlas på måndag ombord på Briggen Tre Kronor i Stockholm.
Efter ett seminarium inleder fartyget en seglats till förmån för Östersjömiljön, första hamnen är Mariehamn.
Forskare och specialister från företag och organisationer med ett gemensamt havsmiljöengagemang möts nästa vecka under rubriken Hållbart hav 2011- Östersjön. Under seminariet dryftas bland annat regeringsinsatser, forskningsresultat och åtgärdsprogram ur olika synvinklar.
Efter det inledande seminariet seglar Briggen Tre Kronor iväg och anlöper Mariehamn på onsdag eftermiddag.
– I Mariehamn kommer vi knappast att hinna ordna något officiellt program. Istället koncentrerar vi oss på seglingar för allmänheten på fredag eftermiddag och lördag på dagen. Vi kommer också att hålla öppet för allmänheten varje kväll för att visa fartyget och berätta om projektet, berättar ålänningen Allan Palmer som är befälhavare på Tre Kronor.
Han kommer också att bjuda in politiker, ledande tjänstemän och företagsledare för visning och information på fredag eftermiddag.
Briggen Tre Kronor seglar vidare mot Åbo på söndag morgon.

Kronprinsessan Victoria
Med på seminariet i Stockholm finns kronprinsessan Victoria, Briggen Tre Kronors gudmor. Hon seglar inte till Mariehamn men kommer att vara med ombord igen då briggen anlöper Åbo. President Halonen möter på kajen. Victoria inleder då sitt officiella besök i Åbo.
Under den tid Briggen Tre Kronor ligger i Åbo hålls fler seminarier med temat Östersjömiljön.
– Tanken är att årets resa från Stockholm till Åbo skall fungera som kick off till nästa års projekt som enligt planerna skall sträcka sig över en månad och där minst en stad i varje land runt Östersjön skall besökas, säger Palmer.

Titte Törnroth-Sarkkinen