DELA

Bra start för ny DGH-direktör

Hon är ny på en arbetsplats där det stormat mycket de senaste åren.
Men De gamlas hems förbundsdirektör Katarina Dahlman tvekade inte när hon fick jobberbjudandet.
Vicehäradshövdingen Dahlman var mammaledig från jobbet som kommundirektör i Finström när De gamlas hems ledning inrättade tjänsten som förbundsdirektör.
När hon kom till den nya arbetsplatsen tog hon på sig arbetskläder och arbetade bland vårdtagarna.
– Jag är inte vårdkunnig så det är det bästa sättet att få veta vad man jobbar med.
Det finns många likheter mellan hennes tjänster på kommunen och De gamlas hems kommunförbund.
– Jag gör samma sak här som när jag var kommundirektör. Eftersom det är ett smalare område så har jag möjlighet att sätta mej mer in i verksamheten.
Hon bereder ärenden inför styrelse och fullmäktige som tar besluten. Innan den nya tjänsten inrättades var det ekonomidirektörens uppdrag.
De gamlas hem har fått många svarta tidningsrubriker de senaste åren efter beslut som rört personalen och ekonomin. De gäller bland annat rutinerna kring personalens schemaläggningar och chefer som blivit uppsagda.
Åtta besvär har lämnats till Ålands förvaltningsdomstol. Men alla rättsprocesser var i gång innan Katarina Dahlman tillträdde och inget av dem berör hennes tjänsteutövning. Så hon har ingen orsak att kommentera besvären.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom