DELA

Bra start för Föglös egna avfallshantering

Cirka 40 hushåll har hittills besvärat sig mot avfallsavgiften i Föglö kommun, där kommunen sedan årsskiftet sköter avfallshanteringen i egen regi.
– Procentuellt sätt är det en låg siffra. I stort har systemet anammats och fungerar bra, säger Hans-Kristian Skaag vid kommunen.

Vid årsskiftet lämnade Föglö Ålands miljöservice, Mise, istället tog tekniska nämnden över som som renhållningsmyndighet i kommunen. En konkret förändring för fastighetsägarna var att samma samma grundavgift, 90 euro per år, gäller för alla under 2011. Summan är den samma oberoende av om fastigheten är för fast- eller fritidsboende, men Föglöbor med stuga i Föglö slipper dock betala dubbelt.
I kommunen finns cirka 800 fastigheter, varav ungefär 600 är fritidsbostäder och nästan 200 för fast boende, och fakturor har skickats till alla.
Hittills har 40 besvär kommit in till kommunen och behandlats i tekniska nämnden.


Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Anna Björkroos