DELA

Bostadsområde på Möckelö får tre höghus

Tre höghus, det högsta av dem på åtta våningar, ingår i det bostadsområde som entreprenören Jan-Erik Eklund nu bygger i Jomala Möckelö.
Eklunds storprojekt med bostäder för cirka 700 personer, godkändes i somras av Jomala kommun.
Då hade det gått fem år sedan han köpte drygt 86 hektar Möckelömark och nu planeras för bebyggelse på 23 av de hektaren. Det gäller ett hittills obebyggt område söder om landsväg 1 mot Hammarland.
I norr går gränsen vid grusvägen från Thuregården till badstranden vid Småholma. Marken norr om grusvägen, fram till badstranden, tillhör Jomala kommun. Eklunds ägor går ner till vattnet på sydvästra Möckelö.
Just nu byggs vägar för 64 egnahemshustomter. Tomterna kommer ut på marknaden på vårvintern och Jan-Erik Eklund räknar med att köparna börjar bygga nästa år.
Men det blir också flera hus som höjer sig rejält över mängden, konstaterar han.
Tre höghus skall byggas på berget ett hundratal meter sydost om badstranden vid Småholma.
De fyrkantiga så kallade punkthusen blir på sex, sju, respektive åtta våningar med totalt 78 lägenheter. Till utseendet påminner de om de hus som nyligen byggts på Lotsberget.
De flesta av aktielägenheterna blir mellan 60 och 85 kvadratmeter stora, med fyra lägenheter per plan bortsett från de översta våningarna som får två lägenheter på dryga 100 kvadrat.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom