DELA

Bostäder eller alternativ varvsmiljö?

Kristian Öberg i Albanusföreningen vill ha en diskussion om den framtida användningen av området vid Algots varv.
Han, och även andra i föreningen, ogillar tanken på att bygga bostäder på varvsområdet. I stället vill man se en alternativ varvsverksamhet enligt dansk modell.
Sliptagningen av galeasen Albanus i veckan var kanske den sista i Mariehamn. Försvinner slipen i samband med att varvet läggs ned så måste Albanus och andra mindre fartyg söka sig till slipar utanför Åland för översyn och reparationer.
– Vi tycker att det är fel att göra varvet till ett bostadsområde, säger Kristian Öberg.
Tills vidare stöder han sig på inofficiella diskussioner som förts i föreningen, men troligen kommer man också formellt att konkretisera tankarna till ett förslag från föreningens styrelse.


Dansk modell
Enligt Öberg kunde ett alternativ för Algots varv vara den modell som prövats med framgång på flera håll i Danmark. Där har gamla varv kommunaliserats och utvecklats till centra för olika aktiviteter med anknytning till sjölivet. På Åland kunde kanske både staden och landskapet gå in och förverkligandet ske i stiftelseform.
Bland det som kunde finnas på ett aktiverat, men alternativt, varvsområde nämner Öberg:
Slip för mindre tonnage.
Småbåtshamn.
Utrymmen för olika hantverkare.
Verkstadsutrymmen för mindre företag.
Ett område för olika evenemang
Pommern, inglasad i torrdockan och tillgänglig året runt.
Det sistnämnda menar han kunde var ett sätt att på lång sikt bevara Pommern som en sevärdhet.


Komplement
På frågan om inte Algots-området i den här formen kunde bli en konkurrent till Sjökvarteret svarar Öberg:
– Tvärtom. Det skulle bli ett fint komplement till Sjökvarteret.
Särskilt besvärligt tycker Öberg att det blir ifall slipen försvinner med varvsnedläggningen. Man borde kunna ha den kvar även om man, av hänsyn till omgivningen, måste avstå från arbeten som kräver sandblästring.
– Kanske kunde en slipförening, som den som verkar på Sveaborg, vara ett alternativ.
Liknande arrangemang finns också på Beckholmen i Stockholm.
I varje fall hoppas Kristian Öberg att en diskussion om varvsområdets framtid och olika alternativa användningsmöjligheter skall komma i gång innan det är för sent.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax