DELA

Biträdande JK: Högskolerektor utsågs mot lagen

Det var fel av landskapsregeringen att i december 2007 utnämna Agneta Eriksson-Granskog till rektor för Högskolan på Åland utan att tjänsten ledigförklarades.
Det konstaterar biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen i ett färskt beslut.
Jörgen Erlund, Godby, lämnade in klagomål om rektorsutnämningen i februari 2008. Den 14 december året före hade landskapsregeringen beslutat utse Eriksson-Granskog till rektor för tiden 2008-2010 utan att lediganslå tjänsten. Hon hade haft tjänsten under den tidigare perioden 2003-07.
I klagomålet skriver Erlund bland annat att tanken bakom tidsbestämda förordnanden är möjligheten att få frisk kraft och ny kompetens till en tjänst. Han påpekar också att det inte är säkert att den form av kompetens som behövs när en skola startar sin verksamhet behövs under ett senare skede, och om man hade velat ha en tjänsteinnehavare som förutsätts jobba många år så kunde man ha inrättat en vanlig tjänst med tillsvidareanställning.

”Stor uppståndelse”
Han påminner om att när rektorstjänsten tillsattes 2003 så skedde det ”under ganska stor uppståndelse”. Ärendet överfördes i oktober 2007 från enskild föredragning till plenum. Hans tolkning är att politiska intressen har spelat in både 2003 och 2007 eftersom man lät bli att lediganslå tjänsten.
Landskapsregeringen ansåg i sin utredning att högskolans styrelse har rätt att själv bestämma hur rektor ska rekryteras – en tolkning som biträdande JK Mikko Puumalainen alltså inte håller med om.
Biträdande JK konstaterar att utnämningen grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag, vilket väsentligt kan ha påverkat beslutet.
Därför föreslås att Högsta förvaltningsdomstolen återbryter, det vill säga ogiltigförklarar det.


”Måste titta närmare”
Förvaltningschef Arne Selander hade inte i går fått vetskap om biträdande JK:s beslut.
– En återbrytning blir ju problematisk i och med att det handlar om tillsättandet av en tjänst. En behandling i HFD tar ju dessutom kanske ett år. Jag måste titta närmare på ärendet innan jag kan uttala mig desto mera, säger han.
Det finns tre tjänster i landskapet som faller under samma lag – rektor för Högskolan på Åland, förvaltningschef för ÅHS och förvaltningschef för landskapet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax