DELA

Beslut om vårjakten i februari

Arbetet med att återinföra delar av den traditionella vårjakten fortsätter.
– Vi samlar in material fram till årsskiftet, säger landskapets jaktförvaltare Marcus Nordberg.
I budgetförslaget för nästa år skriver landskapsregeringen att man tänker fatta beslut i frågan under vårvintern 2011.
– Avsikten är att landskapsregeringen ska ta ett formellt beslut i februari, säger Marcus Nordberg.
De åländska jaktvårdsföreningarna har de senaste åren gjort inventeringar för att utreda vilka arter som är jaktbara under hösten. Målet är att finna en långsiktig lösning som accepteras av EU-kommissionen.

Pågår än
Den tredje inventeringen inleddes i höstas och pågår fram till årets slut. Därefter ska Uppsala lantbruksuniversitet analysera alla data. Exakt vad den senaste informationen visar kan Marcus Nordberg inte säga.
– Men nog verkar det som om det ser ut som tidigare.
2008 och 2009-års inventeringar visade, enligt ett uttalande från dåvarande näringsministern Jan-Erik Mattsson, ”det vi redan vet, det finns ingen svärta och guding att skjuta på Åland på hösten, de finns enbart här på våren”.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman