DELA

Begrav aland.fi föreslås i rapport

Kommersialisera ax-domänen och begrav aland.fi.
Det föreslår Ålands näringslivs Projekt.Ax.
Åland och åländska företag ska synas bättre på nätet.
Det var utmaningen när Ålands näringsliv 2011 drog igång Projekt AX. Mycket har blivit bättre, kan man läsa i slutrapporten. Men alla mål är inte nådda.
Projektledaren Carina Söderlund lyfter hon fram områden där det finns rum för förbättringar.
Projekt AX har arbetat för att få åländska företag och organisationer att lämna aland.fi-domänen för .ax-domänen, både vad gäller sajter och mejladresser. Också privatpersoner berörs.
Alla företag som använder aland.fi-domänen har egna ax-domänadresser reserverade som kan användas kostnadsfritt i fem år. Det gäller främst mindre företag och föreningar. De tjugo största företagen på Åland har tagit ax-domänen i bruk.
När rapporten skrevs fanns 333 aland.fi-domäner kvar. Projekt AX föreslår att de avslutas men det är landskapsregeringen som ska fatta det formella beslutet.
Projekt AX vill också att ax-domänen ”kommersialiseras” – att den frikopplas från krav på hembygdsrätt eller näringsrätt och att en stiftelse eller ett företag får ansvaret för fördelningen av domännamn. Projekt.AX-bedömningen är att en stiftelse skulle gynna Åland mest i det långa loppet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom