DELA

Begär 2,7 miljoner för Jomalaskolor

Antalet elever i Jomala ökar redan år 2013 så kraftigt att det krävs betydligt mera utrymme i Vikingaåsens och Södersunda skolor.
Skolnämnden ber om ett anslag på 2,7 miljoner euro i kommunens budget för nästa år.
Enligt Åsubs prognoser kan det inom ett par år behövas plats för upp till 80 nya elever i Jomala. Skolnämnden konstaterar att det dels behövs en tillbyggnad på 660 kvadratmeter, dels en ombyggnad av de befintliga skollokalerna i kommunen och ber därför i sitt budgetförslag om totalt 2,7 miljoner euro.
De behov som finns redan nästa höst kan tillgodoses med modulbyggnader. Då behövs 14 klassrum, nu finns 12. Skolnämnden kan tänka sig att tillfälligt lösa utrymmesbristen genom att hyra utrymmen i före detta Naturbruksskolan och dessutom vill man gärna samarbeta med Mariehamn om elevplatser i stadens skolor.

Saknas utrymmen
Nämnden lyfter också fram att det i åländska mått mätt blir en stor lågstadieskola om Vikingaåsen dimensioneras för 300 elever. Det kan i framtiden betyda att fler måste anställas inom skolans administration.
– I sammanhanget bör noteras att Vikingaåsen redan idag saknar utrymmen för bland annat skolpsykolog, grupprum och specialklass.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen