DELA

Bättre för staden utan Mise

Mariehamn bör lämna Mise och antingen ta hand om renhållningen själv eller göra det tillsammans med Jomala.
Det föreslår miljöchef Jan Westerberg i ett färskt utlåtande.
Stadsstyrelsen har i ett drygt år funderat på renhållningssystemet i Mariehamn. Under året har ärendet bordlagts fyra gånger och återremitterats en gång, utan att man har kunnat fatta något beslut.
Det som hänt under tiden är att flera kommuner lämnat kommunförbundet Mise. Från början var kommunerna tolv, men efter det har Vårdö och Sund beslutat sig för att lämna Mise. Saltviks fullmäktige var i måndags fem före att besluta om utträde, och i så fall hade troligen också Finström varit på väg bort.
Att Mise håller på och krackelerar har fått också stadens miljöchef Jan Westerberg att tänka om. Han var Mises första verksamhetsledare under de första tunga åren och stödde länge stadens medlemskap, men tidigare i höst var han öppet kritisk mot att mise enligt honom har blivit ett affärsverk med dotterbolagen Åpab och Proans i stället för att vara en renodlar myndighet. Då föreslog han att Mise bör separeras från bolagen.


Föreslår utträde
Men nu är han beredd att ta steget fullt ut. I ett utlåtande från slutet av november skriver han att Mariehamn bör lämna Mise och bjuda in Jomala till samarbete – underförstått att också Jomala lämnar Mise.
Han beskriver de tre alternativ som Mariehamn har i dag:
n Fortsatt medverkan i Mise tillsammans med Jomala.
n Lämna Mise och samarbeta med Jomala.
n Lämna Mise och återta ansvaret för renhållningen.


Med eller utan Jomala
Det första alternativet kräver enligt honom att Mise måste separeras från Åpab och Proans. Sammanblandningen av roller och finansiering av bolagens verksamhet är Mises grundläggande problem.
Det andra alternativet motiveras av att bostadsområden i staden och Jomala håller på att flyta ihop och att Jomala och Mariehamn redan i dag har likartade, välutvecklade renhållningssystem och att samarbetet kan förverkligas snabbt. Transportnätet kan rationaliseras och praktiska förutsättningar finns att ta hand om avfallet tack vare samägda Svinryggens deponi.
Alternativ tre innebär att staden går tillbaka till situationen före Mise, med den skillnaden att renhållningsreformen med källsortering hemma och fastighetsnära hämtning av avfallet är genomförd. Staden har de resurser och den kompetens som krävs, och tillgång finns till Svinryggens deponi.


Svarte Petter?
Dessutom innebär det en risk för Mariehamn att stanna kvar i ett krympande Mise, hävdar miljöchefen. Staden kan bli kvar med Svarte Petter i skepnad av Mises nedärvda kostnadsbörda.
Han påpekar att de kommuner som lämnat Mise har fått till stånd rätt förmånliga överenskommelser, något som betyder att den som lämnar sist får bära oskäliga kostnader. Redan därför finns det skäl att lämna Mise samtidigt som andra kommuner gör det.
Westerberg föreslår, om staden och Jomala besluter sig för att fortsätta tillsammans, att staden tar hand om administrationen. Fördelningen av kostnader skulle ske enligt invånarantal.
– Jag föreslår alltså att staden i vilket fall som helst går ut Mise. Däremot är det inte sagt att stadsdirektören går på min linje, säger Westerberg till Nya Åland.


Underlag
Stadsdirektör Bjarne Petterssons förslag är att utlåtandet ska vara underlag för förhandlingar med Jomala och ställningstagande gällande fortsatt medlemskap i Mise.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax