DELA

Bästa bokslutet någonsin för Mise

Mise gjorde ett överskott på över 250 000 euro i fjol.
– Verksamhetsåret 2013 har varit briljant, sade styrelseordförande Rauli Lehtinen under gårdagens vårstämma.

Det goda resultatet beror delvis på att Mise sålde sina aktier i Ålands problemavfall Ab till Svinryggens deponi Ab, en försäljning som inbringade nästan 116 000 euro.
Målet i budgeten var ett överskott på 78 000 euro. Inte bara uppnåddes det målet, utan ytterligare pengar – cirka 60 000 euro – rullade in från bland annat föräsljningen av sopmärken och ett projekt med att leta upp och debitera dittills oregistrerade fastigheter.
– Det innebär att alla är med och betalar. De finländska registren har varit problematiska, eftersom riktigt gamla fastigheter inte har funnits med, säger verksamhetsledare Sofie Dahlsten.
I går presenterade hon Mises bokslut på vårstämman där representanter från medlemskommunerna Mariehamn, Sottunga, Lumparland, Kökar, Jomala och Hammarland samt styrelsen var inbjudna. Styrelseordförande Rauli Lehtinen hade anledning att vara nöjd med det arbete som myndigheten lade ner förra året.
– Tjänstemännen har presterat mera än någonsin och styrelsen har också jobbat hårt. Det mest glädjande är att slutresultatet är så positivt. Vi kan till och med betala tillbaka en slant till medlemskommunerna.

Ett av målen för Mise är att ha eget kapital 2017. Även om den förlust som hänger kvar från tidigare år minskade förra året, är det egna kapitalet fortfarande på minus med cirka 14 600 euro.
Stämman tog också ställning till den nya renhållningsplanen för 2019-2024 som efter flera remissrundor nu hittat sin slutliga form. Under den första femårsperioden ska verksamheten koncentreras på det ”praktiska renhållningssystemet särskilt ur medborgarnas perspektiv” och under den andra på miljömål och tekniska lösningar.
– Den största skilladen för det enskilda hushållet blir främst för de som i dag har ett eller två fack i sitt sopkärl. Den möjligheten försvinner succesivt från och med 2016 och man måste sedan ha minst fyra fack, där åtminstone brännbart avfall och bioavfall ingår, säger Dahlsten.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Minna Wallén  minna.wallen@nyan.ax